Resultater fra Folkehøringen

En folkehøring er en meningsmåling tilsat information og dialog.

Resultater fra Folkehøringen

En folkehøring er en meningsmåling tilsat information og dialog.

De mest populære pejlemærker

De 8 mest populære pejlemærker blandt deltagerne på Folkehøringen

  • 1. Vi har brug for tæt EU-samarbejde, og at kende hinanden bedre. Klimaændringerne, flygtninge og migrationspres, terror, kriminalitet, stigende global ulighed og udfordringer rundt om os, kræver forpligtende samarbejde. På et kritisk, mere socialt og grønt grundlag - i kamp for en globalisering med et menneskeligt ansigt.
  • 2. Udenlandsk arbejdskraft skal være velkommen men på lige vilkår. Det må være sådan, at man reelt får samme løn for samme arbejde på samme sted. Uanset hvem man er, og hvorfra man kommer.
  • 3. 86 pct. af verdens flygtninge opholder sig i nærområder til verdens brændpunkter. Dagligt tager tusinder den dødsensfarlige flugt mod Europa. Vi kan nedbringe flygtningestrømmen med fælles europæisk asylbehandling i nærområderne og hjælp i Marshall-størrelsesorden. Danmark kan fastholde retsforbeholdet og arbejde for en europæisk løsning.
  • 4. Den økonomiske og sociale ulighed bliver større, når store selskaber og superrige mennesker fifler med deres skat. EU skal bekæmpe uligheden og sikre gennemsigtighed i selskabers skattebetalinger, koordinere selskabsskat, sortliste skattely og fremme denne dagsorden globalt. Det skal Danmark arbejde for.
  • 5. EU bør nytænke sig selv så afstanden mellem borger og EU mindskes. EU bør blive mindre bureaukratisk tungt, borgerne bør i højere grad blive inddraget i den politiske proces, og man skal indføre direkte valg til stillingerne som kommissærer.
  • 6. En hovedmålsætning er bæredygtighed på alle niveauer. Det kan ikke opnås, hvis vi ikke deltager aktivt i det europæiske samarbejde. Derfor skal vi tage en åben, demokratisk og konstruktiv debat omkring, hvordan vi vil opnå miljømæssig, humanistisk, økonomisk og social bæredygtighed i Europa.
  • 7. Organiseret kriminalitet, skattesvindel eller luftforurening – der er mange trusler mod Danmark, som vi ikke kan løse alene. Med EU får vi mere magt over vores egne livsvilkår. Danskerne har vundet mere suverænitet til Danmark med EU-medlemskabet.
  • 8. Klimaproblemerne er et grænseoverskridende problem. De europæiske lande bør gå forrest i kampen mod klimaforandringer. EU skal være ambitiøs i sin klimapolitik og vedtage mere bindende klimalovgivning.

En folkehøring

Deltagerne var repræsentativt udvalgt, så de svarede til et ”mini Danmark”. Før høringen havde deltagerne svaret på et spørgeskema, om hvad de f.eks. mener, var de største udfordringer for EU og dansk EU-politik. Under høringen diskuterede deltagerne med hinanden og formulerede spørgsmål til politikere og eksperter. Og efter folkehøringen svarede deltagerne på de samme spørgsmål igen og stemte om de pejlemærker, de synes er vigtigst for dansk EU-politik. Folkehøringen kan vise, hvad hele Danmarks befolkning ville stemme – hvis vi alle havde været igennem det samme forløb.

Der er tre gange tidligere afholdt folkehøringer i Danmark. Første gang forud for folkeafstemningen om euroen, anden gang i forbindelse med EU’s tænkepause i 2006 og tredje gang forud for folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015.

Folkehøringen var arrangeret af Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg består af 29 folketingsmedlemmer. Europaudvalget har typisk et ugentligt møde som ligger hver fredag. De vigtigste punkter på dagsordenen er kommende møder i EU’s Ministerråd. På Europaudvalgets møder skal de danske ministre præsentere de emner, der skal drøftes på Ministerrådsmøderne, og ministrene skal have Europaudvalgets opbakning til de kommende forhandlingerne i Ministerrådet. Europaudvalgets medlemmer har desuden mulighed for at stille opklarende og kritiske spørgsmål til ministrenes udspil. Det er således Europaudvalgets primære opgave at føre kontrol med regeringens EU-politik. 

Du kan læse mere om Folketingets Europaudvalg på:

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >