Pejlemærker

32. Sundhed Danmark

Danske borgere er ikke klar over, hvilke rettigheder de har til sundhedsbehandlinger i andre EU-lande. Danmark bør arbejde for at øge patientmobiliteten over grænserne. Det er godt for privathospitalerne, skatteyderne og de enkelte patienter.

Pejlemærke

32. Sundhed Danmark

Danske borgere er ikke klar over, hvilke rettigheder de har til sundhedsbehandlinger i andre EU-lande. Danmark bør arbejde for at øge patientmobiliteten over grænserne. Det er godt for privathospitalerne, skatteyderne og de enkelte patienter.

Bedre patientmobilitet

EU vedtog i 2011 patientmobilitetsdirektivet, der gør det muligt for danske patienter at rejse til andre lande og modtage ambulant behandling og andre europæere at rejse til Danmark og modtage behandling, dækket af de nationale sygesikringsordninger. Det betyder, at patienter nu har mulighed for at vælge imellem mange forskellige behandlinger, hvilket fører til konkurrence på tværs af landegrænserne. Konkurrence fører til en bedre udnyttelse af landenes respektive ressourcer og mere effektiv brug af skatteborgernes penge. Det indre marked for ambulante behandlinger er på flere tusinde milliarder kroner. Alene i Danmark har Danske Regioner beregnet, at 35 pct. af sundhedsbudgettet på 100 milliarder kr. er ambulante behandlinger, som uden forhåndsgodkendelse ville kunne udføres i andre EU lande med refusion fra den danske sygesikring

Patientmobilitetsdirektivet åbner dette meget store marked for danske privathospitaler, hvilket markant gavner deres muligheder for at specialisere sig og skabe vækst. Derudover har direktivet fastsat høje rettigheder for patienterne. Det har været med til at løfte patienternes rettigheder i mange lande, også i Danmark. F.eks. vil man som patient med patientmobilitetsdirektivet i hånden kunne få behandling med blot én dags varsel i et andet land, hvorimod vi i Danmark pr. 1. oktober indfører en maksimal ventetid på 30 dage.

Et af de privathospitaler der ved hjælp af patientmobilitetsdirektivet har kunne skabe vækst og beskæftigelse i Danmark er Svedklinikken Hidros.

Svedklinikken Hidros Denmark er en specialiseret privatklinik, der behandler patienter som lider af sygdommen hyberhidrose – svære svedproblemer. Hidros behandler ambulant ca. 5.000 patienter/år, og har p.t. ca. 30 ansatte. Kun ca. 3 pct. af den danske befolkning lider af sygdommen hyberhidrose, og derfor er det vigtig for Svedklinikken Hidros, at EU har vedtaget regler, der gør det muligt for patienter fra andre EU lande at tage til Danmark og få behandling. Over halvdelen af Hidros patienter kommer fra andre EU lande.

Denne forretningsmulighed ville ikke eksistere, hvis de ikke havde adgang til EU's indre marked og reglerne i patientmobilitetsdirektivet. For Svedklinikken Hidros og andre danske privathospitaler er de fælles EU regler lig med et større marked og dermed bedre muligheder for specialisering. Det betyder mere vækst og beskæftigelse i Danmark.

Desværre er direktivet og potentialet i sundhedssamarbejde på tværs af grænserne slet ikke udnyttet i dag i EU landene, heller ikke i Danmark. Patienterne informeres ikke i tilstrækkelig grad om deres rettigheder til at modtage behandling i andre EU lande, bl.a. fordi viden om mulighederne slet ikke er nået ud til alle medarbejderne. Det er en stor skam, da det gør, at patienterne har færre tilbud at vælge imellem, og virksomheder som Svedklinikken Hidros har sværere ved at tiltrække udenlandske patienter.

Sundhed Danmark mener derfor, at det bør være et pejlemærke for Danmark i det fremtidige EU samarbejde at øge patientmobiliteten og sikre, at viden er tilgængelig og bliver delt. Derudover skal Danmark også fremadrettet være med til at sikrer, at danskerne kan få samme rettigheder inden for landets grænser som de kan hos vores EU-naboer.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >