Pejlemærker

36. Sten Gade

Vi har brug for tæt EU-samarbejde, og at kende hinanden bedre. Klimaændringerne, flygtninge og migrationspres, terror, kriminalitet, stigende global ulighed og udfordringer rundt om os, kræver forpligtende samarbejde. På et kritisk, mere socialt og grønt grundlag - i kamp for en globalisering med et menneskeligt ansigt.

Pejlemærke

36. Sten Gade

Vi har brug for tæt EU-samarbejde, og at kende hinanden bedre. Klimaændringerne, flygtninge og migrationspres, terror, kriminalitet, stigende global ulighed og udfordringer rundt om os, kræver forpligtende samarbejde. På et kritisk, mere socialt og grønt grundlag - i kamp for en globalisering med et menneskeligt ansigt.

Det vi har brug for er et bedre EU

Med 40 års miljø - og klimakamp i bagagen undrer det næppe, at netop miljø blev udslagsgivende for min rejse fra EU modstander til stærkt europæiske engagement. I dag er de fleste heldigvis enige om, at miljø og klimaproblemer kun kan løses i fællesskab. Med det er ikke nok. Det må også være et forpligtende samarbejde, hvor der er sikkerhed for at alle lever op til det, vi bestemmer sammen.

Samarbejde og delt suverænitet er kernen i det europæiske projekt. Det sikrer os som borgere øget indflydelse i en verden, hvor en brølende globalisering med stigende ulighed og ressourceplyndring er i fuld gang. Altså både indflydelse i Danmark, og i EU.

EU - samarbejdet er en politisk kampplads – akkurat ligesom i kommunen og i folketinget. Og vi melder os jo ikke ud af kommunen, fordi et flertal bestemmer noget vi er imod. Så hellere kritisk indenfor.

Derfor er det også meningsløst at snakke om mere EU eller mindre EU. Det vi har brug for er et bedre EU. Se f.eks. på skattely. Kampen mod skattely kræver f.eks. tættere samarbejde, hvis det skal virke. Så tæt ved borgeren som muligt, men ikke for at give fribillet til globale kapitalkoncentrationer. Klimakrisen, den globale ulighed, flygtninge og immigrationskrisen, terrortruslen og den store omstilling til en ny grøn økonomi kræver tæt forpligtende samarbejde. Det er derfor EU er nødvendig.

Fri handel og fri bevægelse kræver stærke fælles minimumsbestemmelser om lønmodtagerettigheder imod løndumpning, stærke klima og miljøbestemmelser, stærke forbrugerrettigheder og tættere samarbejde mellem fagligt aktive og græsrødder fra alle EU -lande. Og vi har brug for et EU, der globalt kæmper for det samme, når der er tale om internationale handelsaftaler.

Flygtninge – og migrationsproblemerne kan kun løses ved at EU -landene samarbejder bedre. De ydre grænser skal styrkes i tæt samarbejde, og der skal laves forpligtende aftaler om fordeling af flygtningene, ligesom illegal indvandring skal erstattes med mulighed for både flygtninge og migranter at søge opholdstilladelse til EU fra deres hjemlande.

Situationen hos EU’s naboer i syd og øst kræver tættere udenrigspolitisk og udviklingspolitisk samarbejde. Omfattende politisk og økonomisk bistand til det nordlige Afrika og en meget tæt politisk koordinering i forhold til Rusland.

Klimaudfordringerne kræver massiv satsning på vedvarende energi i en reel energiunion, ligesom vi har brug for en bankunion for at sikre at bankvæsenet ikke igen falder tilbage som spekulationsforetagender til skade for almindelige borger. Og et socialt kapitel, der bekæmper ulighed.

Ungdomsarbejdsløsheden er stadig katastrofal høj i syd, jobskabelsen for langsom og der er stigende ulighed.  Det kræver en ny og mere social retning i den økonomiske politik. Med plads til omfattende investeringer på europæisk plan med vedvarende energi og energiforbindelser, togforbindelser og omstilling af industrien og økonomien til cirkulær økonomi. Jobskabelse bør blive et nyt mål for Den europæiske Centralbank

Svaret på tillidskrisen i Europa er bedre demokrati. De politiske partier i Danmark må involvere sig meget mere i EU -beslutningerne, og pressen må påtage sig at informere os langt mere om, hvad der foregår hos vore naboer, som bakser med de samme problemer som os.  Der brug for mere åbenhed, og mere samarbejde mellem folkelige organisationer og grupper i EU. Folk til folk - samarbejde.  Visionen er en valgt kommission og et stærkere europarlament, der fokuser bedre. Rigtige tværnationale partier og mere fælles offentlighed. Vi er jo også europæere. 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >