Pejlemærker

4. Nyt Europa

En hovedmålsætning er bæredygtighed på alle niveauer. Det kan ikke opnås, hvis vi ikke deltager aktivt i det europæiske samarbejde. Derfor skal vi tage en åben, demokratisk og konstruktiv debat omkring, hvordan vi vil opnå miljømæssig, humanistisk, økonomisk og social bæredygtighed i Europa.

Pejlemærke

4. Nyt Europa

En hovedmålsætning er bæredygtighed på alle niveauer. Det kan ikke opnås, hvis vi ikke deltager aktivt i det europæiske samarbejde. Derfor skal vi tage en åben, demokratisk og konstruktiv debat omkring, hvordan vi vil opnå miljømæssig, humanistisk, økonomisk og social bæredygtighed i Europa.

Vi må løse de store problemer sammen

De mange problemer, som vi møder i de her år, kan ikke tales bort. Mange oplever, at udviklingen går skævt. At globalisering, flygtninge og migrationspres, stigende ulighed, skattely, terrortrusler og klimaudfordringerne presser os. Og at det nationale demokrati er utilstrækkeligt.

Sådan ser vi også på det i Nyt Europa. Alt det, der i de her år truer med at gøre os alle sammen usikre, kræver politiske og folkelige svar. Og langt de fleste af de store sager, som vi alle sammen tumler med, er jo ikke alene danske problemer, men nogle vi har tilfælles med vore naboer i hele Europa. Det er grunden til, at vi må løse de store problemer sammen. Som borgere i et lille land har vi endnu større behov for at satse på tæt samarbejde. Forpligtendesamarbejde. For vi skal være sikre på at ingen - heller ikke de store - tager en fribillet, når vi har besluttet os i fællesskab.

Det er derfor vi har brug for EU–samarbejdet. EU er jo en politisk kampplads. Akkurat som i kommunen og i Folketinget foregår der i EU (i Parlamentet og i Rådet) en politisk kamp om indholdet i de beslutninger, der træffes.  Og selv om man er kritisk eller imod en beslutning i sin kommune, melder man sig jo ikke ud af kommunen, fordi et flertal bestemmer noget man er imod. Så hellere kritisk indenfor. Og vi er kritiske. Vi er en - ikke partibunden – forening på et centrum - venstre grundlag, der ser, at alt for meget sejler i Europa. At der stadig mangler at komme styr på finanskapitalen efter finanskrisen, at Brexit skaber ny usikkerhed om hvad vi vil i Europa, og at alt for mange lider under højreorienterede regeringer.

Der er brug for en ny og mere social og grøn retning i den økonomiske politik. Med plads til omfattende investeringer på europæisk plan med vedvarende energi og energiforbindelser, togforbindelser og omstilling af industrien og økonomien til cirkulær økonomi. Jobskabelse bør blive et nyt mål for Den Europæiske Centralbank. Og vi har brug for en særlig social protokol.

Der er brug for lønmodtagerettigheder imod løndumpning, stærke klima og miljøbestemmelser, stærke forbrugerrettigheder og tættere samarbejde mellem fagligt aktive og græsrødder fra alle EU-lande. Og vi har brug for et EU, der globalt kæmper for det samme, når der er tale om internationale handelsaftaler.

Der er brug for et meget tættere samarbejde for at løse flygtninge– og migrationsproblemerne. De ydre grænser skal styrkes, og der skal laves forpligtende aftaler om fordeling af flygtningene, ligesom illegal indvandring skal erstattes med mulighed for både flygtninge og migranter til at søge om opholdstilladelse i EU fra deres hjemlande.

Klimakrisen kræver fuld fart på tankerne om en energiunion, der satser massivt på vedvarende energi. Vi har brug for at få bedre styr på finanssektoren i en bankunion, indgreb mod skattely og en skat på finansielle transaktioner. Situationen syd og øst for EU - og samtidig en ny præsident i USA - kræver tættere udenrigspolitisk og udviklingspolitisk samarbejde. Omfattende politisk og økonomisk bistand og massive investeringer i Afrika, og en meget tæt politisk koordinering i forhold til Rusland.

Med en brølende globalisering er det EU samarbejdet, der giver os mulighed for indflydelse. Ikke lukkede nationalstater. Som borgere får vi flere demokratiske muskler, hvis vi lærer at bruge dem. For svaret på tillidskrisen iEuropa er bedre demokrati. De politiske partier i Danmark må involvere sig meget mere i EU-beslutningerne, og pressen må påtage sig at informere langt mere om, hvad der foregår hos vore naboer, som bakser med de samme problemer som os. Der brug for mere åbenhed og mere samarbejde mellem folkelige organisationer og grupper i EU. Folk til folk-samarbejde. Visionen er en Kommission, der står til ansvar overfor Parlamentet, og et Europa-Parlament, der fokuser bedre med ret til at stille forslag. Rigtige tværnationale partier og mere fælles europæisk offentlighed. 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >