Pejlemærker

21. LO, FTF og AC

Udenlandske arbejdstagere kommer for at arbejde, og de bidrager til den danske velfærd. Danmark skal sikre, at vores velfærdsordninger ikke kan misbruges. Og Danmark bør arbejde for, at EU-reglerne ændres, så vi kan kræve, at udenlandske virksomheder overholder danske løn- og arbejdsvilkår.

Pejlemærke

21. LO, FTF og AC

Udenlandske arbejdstagere kommer for at arbejde, og de bidrager til den danske velfærd. Danmark skal sikre, at vores velfærdsordninger ikke kan misbruges. Og Danmark bør arbejde for, at EU-reglerne ændres, så vi kan kræve, at udenlandske virksomheder overholder danske løn- og arbejdsvilkår.

Dansk EU-politik skal bakke op om arbejdskraftens fri bevægelighed dog med visse forbehold

Det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed er værdifuld for Danmarks økonomi, beskæftigelse og velstand. Arbejdstagere fra andre EU-lande kommer hertil med ønske om at arbejde, og de bidrager generelt til det danske arbejdsmarked og den danske velfærd. Men migrationen mellem forskellige EU lande medfører også nogle udfordringer for det europæiske samarbejde. Vi har set eksempler på misbrug af velfærdsydelser og på løndumping, og det kan i sidste ende gå ud over de danske ordninger og det danske arbejdsmarked. 

Eksempler:

Vi har set eksempler på, at EU-borgere har modtaget løn for 10 timers arbejde og som arbejdstagere har kunnet modtage SU ved at være tilmeldt et studie. Disse personer har arbejdet mere end de 10 timer, de har modtaget løn for og den skatte finansierede SU har i praksis udgjort en del af deres løn. TV 2-programmet Operation X torsdag den 26. maj 2016 har senest afsløret forholdet. Et andet eksempel er transportområdet i EU, der er hårdt presset af unfair konkurrence og regelshopping mellem landende med social dumping som konsekvens. I Danmark har vi et veludbygget, skattefinansieret velfærdssystem med høje ydelser sammenlignet med mange andre EU-medlemslande. I Danmark har vi også høje standarder for arbejdsmiljø, og vi har lønninger, som er forhandlet af arbejdsmarkedets parter. Sådan skal det blive ved med at være. Den fri bevægelighed skal fortsat være en central del af EU-samarbejdet, men EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked og de danske sociale ydelser skal foregå på en måde, som den danske befolkning har forståelse for, og som ikke underminerer den danske velfærd. Ellers risikerer vi også, at befolkningen mister forståelsen for samarbejdet og den fri bevægelighed.

Pejlemærker:

Den danske EU-politik skal bakke op om arbejdskraftens fri bevægelighed. Samtidig er det væsentligt, at der arbejdes for,

-        At EU-retten ikke hindrer, at danske løn- og arbejdsvilkår respekteres, når udenlandske virksomheder udfører arbejde i Danmark,

-        At andre EU-borgeres adgang til velfærdsydelser som SU, dagpenge eller børnepenge i Danmark er indrettet på en måde, der ikke sætter vores skattefinansierede model under pres, og som ikke giver mulighed for misbrug af systemet.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >