Pejlemærker

12. LGBT

Flere EU-lande anerkender hverken par af samme køn eller forældrepar af samme køn. EU’s frie bevægelighed bør gælde for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Danmark skal arbejde for, at LGBT-personer kan bevæge sig rundt i Europa uden at blive diskrimineret.

Pejlemærke

12. LGBT

Flere EU-lande anerkender hverken par af samme køn eller forældrepar af samme køn. EU’s frie bevægelighed bør gælde for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Danmark skal arbejde for, at LGBT-personer kan bevæge sig rundt i Europa uden at blive diskrimineret.

Danmark bør lægge større vægt på at skabe lige vilkår for alle

Skal arbejdskraftens frie bevægelighed være reel, skal det være muligt at medbringe sin familie i form af partner og eventuelle børn. Men flere EU-lande anerkender ikke par af samme køn, og mange anerkender ikke forældrepar af samme køn. Mange kræfter i Europa arbejder hårdt for at kun traditionelle ’’far-mor-og-børn’’- familier skal anerkendes juridisk. Ligebehandling uanset seksuel orientering er en central værdi i EU. Danmarks EU-strategi må have et stærkt fokus på at sikre, at de værdier, der har gjort Danmark til et foregangsland på området, fastholdes som europæiske værdier og operationaliseres i en gensidig anerkendelse af familier bestående af par af samme køn og deres eventuelle børn.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er en af de fire grundpiller i EU. Med denne frihed er det muligt for en dansk borger at flytte til eller vende tilbage fra et andet EU-land og arbejde og opholde sig på lige vilkår med den resterende befolkning. Dette giver personlig frihed, fagligt såvel som personligt. Imidlertid er der dog visse udfordringer ved denne grundlæggende EU-frihed, for der er desværre rigtig mange lande i EU, hvor det at medtage en partner af samme køn ikke er så enkelt - hvis overhovedet muligt. Dette både i form af det juridiske og det sociale aspekt. Arbejdskraftens fri bevægelighed er ikke fri for alle.

Indlejret i principper om arbejdskraftens fri bevægelighed ligger også en forventning om, at man ikke bliver frataget de grundlæggende rettigheder, man har i sit hjemland. Heriblandt for eksempel de rettigheder, man har, når man i Danmark er i et ægteskab med en person af samme køn eller i et registreret partnerskab, måske har børn, eller hvis man på en anden måde indgår i en såkaldt ’’regnbuefamilie’’. Ifølge ILGA-Europe er det på nuværende tidspunkt imidlertid kun fem ud af 28 lande, der har 100 pct. ligestilling for familieforhold (bl.a. ægtskab, samliv og adoption), og mange lande anerkender simpelthen ikke ægteskaber eller registrerede partnerskaber som værende på lige fod med nationale partnerskabsforhold. Reelt set kan dette i praksis betyde, at det familieforhold, man har i Danmark, formelt holder op med at eksistere, hvis man flytter til et andet EU-land. Selvom lovgivning på områderne for ægteskab og forældremyndighed er nationale anliggender, eksisterer der stadig grundlæggende EU-rettigheder til ligebehandling og ikke-diskrimination, som må respekteres. LGBT Danmark mener, at en fremtidig dansk EU-strategi bør fokusere på at få ensrettet disse forhold, således at man som minimum ikke får frataget essentielle rettigheder, blot fordi man krydser en grænse: at kunne flytte rundt i hele EU er en af de største gevinster og fordele ved samarbejdet.

At drage nytte af EU-samarbejdet til at skabe ligestilling og ligebehandling for LGBT-personer er generelt af særlig vigtig karakter. LGBT Danmark mener, at Danmark bør gå forrest i kampen for at skabe lige forhold for EU-borgere uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Særlig mener vi, at Danmark bør gå forrest for at udbrede den fælles ikke-diskriminationslovgivning til også at dække områder uden for arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at det direktivforslag om diskrimination uden for arbejdsmarkedet, som længe har været under behandling i EU-systemet, snarest gennemføres.

EU-samarbejdet kan inddrages bedre i kampen for lige rettigheder for alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. LGBT Danmark mener derfor, at Danmark i sin fremtidige EU-strategi bør lægge større vægt på at skabe lige vilkår for alle, således at alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet frit kan bevæge sig rundt i hele Europa uden at skulle frygte juridisk eller social diskrimination.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >