Pejlemærker

7. ITD

En lastvognschauffør kan krydse mange landegrænser på en enkelt arbejdsdag. Det er til gavn for alle europæiske forbrugere, og det er til gavn for væksten i Danmark. Danmark bør derfor bekæmpe EU-landenes forskellige særregler og støtte den frie bevægelighed for transportbranchen.

Pejlemærke

7. ITD

En lastvognschauffør kan krydse mange landegrænser på en enkelt arbejdsdag. Det er til gavn for alle europæiske forbrugere, og det er til gavn for væksten i Danmark. Danmark bør derfor bekæmpe EU-landenes forskellige særregler og støtte den frie bevægelighed for transportbranchen.

Transporten er særlig og kræver særlige løsninger

Transport- og logistikbranchen er dybt afhængig af et velfungerende indre marked for at kunne levere varer rundt om i Europa. Arbejdskraftens frie bevægelighed spiller i den sammenhæng en væsentlig rolle, da medarbejderne i transport- og logistikvirksomhederne dagligt opererer på tværs af de europæiske grænser.

Transport- og logistikbranchen er kendetegnet ved en hypermobil arbejdsstyrke, hvor de internationalt opererende chauffører har hele Europa som arbejdsplads. Derfor er der behov for, at EU-medlemslandene fortolker reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed ens og finder særlige løsninger for transportbranchen, så der ikke lægges unødvendige hindringer, som kan stå i vejen for den europæiske samhandel. Transportbranchen er helt forskellig fra fx byggebranchen, hvor medarbejderne i en periode kan være udstationerede til et andet medlemsland i forbindelse med metrobyggeri eller lignende. Inden for transporten krydses grænser på timebasis.

Sorte skyer i horisonten

Desværre er transport- og logistikbranchen inden for det seneste år blevet ramt af en række nationale særregler, der har sat begrænsninger for arbejdskraftens frie bevægelighed. Tyskland, Frankrig, Italien, Norge og Østrig har alle indført forskellige administrative regler i forbindelse med national mindsteløn for udenlandske transporter og/eller cabotagekørsel. De nationale særregler inden for transportsektoren er en tilbagespoling af det fælles indre marked, som vi i Europa i fællesskab har opbygget.

Hvis alle lande indfører nationale særregler for den grænseoverskridende transport, kan danske transport- og logistikvirksomheder i yderste konsekvens risikere at skulle forholde sig til fire-fem forskellige regelsæt for én og samme transport, hvis en dansk chauffør eksempelvis transporterer varer fra Sverige til Tyskland eller Frankrig. Det er en voldsom administrativ byrde, som strider mod principperne i det indre marked og hæmmer den europæiske vækst. Bliver transporten for dyr, kan produktionsvirksomhederne få svært ved at afsætte varer i resten af Europa.

Det indre marked og Schengensamarbejdet har haft afgørende betydning for væksten i den danske transport- og logistikbranchen, der er et centralt led i eksporten af varer til resten af Europa.

Så hold nu fast i principperne, og find fælles europæiske løsninger.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >