Pejlemærker

34. IT-Branchen

Der kan skabes værdifuld viden ud af offentlige data. Kommunerne kan f.eks. forbedre deres byplanlægning, og bankerne kan forbedre deres lånerådgivning. Danmark bør gå forrest og arbejde for en videreudvikling af det indre marked for data med fælles standarder og høj datasikkerhed.

Pejlemærke

34. IT-Branchen

Der kan skabes værdifuld viden ud af offentlige data. Kommunerne kan f.eks. forbedre deres byplanlægning, og bankerne kan forbedre deres lånerådgivning. Danmark bør gå forrest og arbejde for en videreudvikling af det indre marked for data med fælles standarder og høj datasikkerhed.

Danmark skal arbejde for en videreudvikling af det indre marked for data

EU har spillet en stor rolle i forhold til at skabe et indre marked for data. Allerede i 2003 blev PSI-direktivet, der sørger for fælles regler om videregivelse af offentlig data, vedtaget. For nyligt vedtog EU nye fælles regler for databeskyttelse. Danske virksomheder har takket være bl.a. disse love adgang til offentlig data fra hele EU og skal nu kun forholde sig til ét sæt regler i stedet for 28 forskellige.

En af de virksomheder, der nyder godt af EU’s indre marked for data, er Geomatic, som i dag opererer i stadig flere lande. Geomatic er en mellemstor dansk virksomhed, der siden 2002 har sat sig som formål at kunne øge forståelsen for samfundet via data. Som et udviklings- og videnscenter samler, opdaterer, beriger og strukturer Geomatic data. Danmarks Statistik, de offentlige registre (som fx CVR, BBR og telefonbogen), cookies, kundedatabaser og andre datakilder indeholder så store mængder af data, at det kan være uoverskueligt at oversætte data til viden. Geomatic samler relevante datasæt i en statistisk model, som forbedrer infrastruktur og organiseringen af samfundet.

I dag samarbejder Geomatic med 36 kommuner, som de hjælper med at blive bedre til at servicere deres borgere (hvordan kan ydelserne tilpasses forskellige befolkningsgrupper?) og i deres byplanlægning (hvor burde en ny børnehave ligge i forhold til børnefamiliers flyttemønstre?). Geomatic bidrager til bedre trafikplanlægning og smartere buslinjer (hvor skal den ny bus køre?), og understøtter bankerne med at kunne yde ansvarlig lånerådgivning til deres kunder.

Et andet eksempel på hvorfor danske virksomheder og Danmark nyder godt af EU’s fælles regler, er en ny lov om persondatasikkerhed og privathed (persondataforordningen), som blev vedtaget i foråret. Som mindre virksomhed, der opererer i stadig flere lande, kan det være meget tidskrævende og omkostningsrig at mestre de forskellige lovgivninger i 28 lande. Derfor er en harmonisering af lovgivningen, som i øvrigt sætter en ny, høj global standard for datasikkerhed, privatlivets fred og ansvarsfuld behandling af persondata - noget, som hjælper Geomatic i stor grad.

Danmark var meget progressiv i implementeringen af PSI direktivet og er i dag langt fremme i brugen af offentlig data til værdiskabelse for befolkningen. IT-Branchens medlemmer har oplevet, at harmoniserede initiativer i EU sikrer høje standarder, fører til konkurrencedygtighed i international kontekst og dermed vækst og beskæftigelse i Danmark.

IT-Branchen mener derfor, at et pejlemærke for Danmarks fremtid i EU samarbejdet bør være at gå forrest og arbejde for en videreudvikling af det indre marked for data, der sikrer, at værdiskabende databrug kan ske på en innovativ og dataetisk måde på tværs af EU’s grænser.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >