Pejlemærker

20. Forbrugerrådet Tænk

Lavere intelligens og barnløshed følger med hormonforstyrrende stoffer. Du kan undgå mange af dem med råd fra app’en Tjek Kemi. Men vi skal gøre det lettere at vælge gode sunde produkter. Folketinget kan presse EU ved at gå foran og forbyde problemkemi.

Pejlemærke

20. Forbrugerrådet Tænk

Lavere intelligens og barnløshed følger med hormonforstyrrende stoffer. Du kan undgå mange af dem med råd fra app’en Tjek Kemi. Men vi skal gøre det lettere at vælge gode sunde produkter. Folketinget kan presse EU ved at gå foran og forbyde problemkemi.

REACH - EU's kemikalieregulering: Det er svært med, men uden ville det slet ikke gå

I Forbrugerrådet Tænk arbejder vi for, at det skal være nemt at træffe et godt valg og for et forbrug i balance med sundhed og miljø. Vi arbejder bl.a. for at forbrugere trygt kan træffe et valg i en butik, uden at risikere at et produkt indeholder uønsket kemi.

Vores eksempel til Folketinget er EUs kemikalielovgiving REACH - et eksempel, der kan tjene som positiv pejlemærke, men som også viser de udfordringer, som EU-samarbejdet også giver.

Lovgivningen blev vedtaget i 2006. Den er EU’s mest omfattende lovgivning, der er blevet til som et kompromis mellem forskellige interesser. Formålet er, at kemikalier bruges forsvarligt med minimal risiko for sundhed og miljø samt at styrke konkurrencen for den europæiske kemikalieindustri. Selv om kompromisset bl.a. betyder langsommelige processer og en del mangler og undtagelser, var REACH et kæmpe skridt fremad i den europæiske kemikalieregulering. Og international regulering er det eneste effektive, når det handler om at komme af med uønsket kemi.

På europæisk plan har REACH har været med til at beskytte forbrugere imod de værste uønskede kemikalier og givet forbrugerne retten til at få reelle oplysninger om problemkemi – selv om proceduren for den enkelte forbruger er meget tung. Forbrugerrådet Tænk har sammen med Miljøstyrelsen lavet appen Tjek Kemien, der forsøger at gøre det lidt lettere for forbrugerne at få de krævede informationer.

Samtidig har virksomheder fået mere viden om kemikalier, og producenter har fået nemmere ved at forholde sig til én samlet lovgivning i modsætning til tidligere, hvor kemikalier var spredt over 40 direktiver. REACH har endvidere medvirket til at sætte barren højt i den globale handel, og derfor har lande uden for EU måtte løfte deres eget niveau.

REACH har været med til at løfte kemikalielovgivningen for mange EU-lande. For et land som Danmark, der traditionelt har haft en stram regulering på miljø- og sundhedsområdet, har REACH dog også medvirket til at sætte grænser for, hvor langt vi kan gå. Der er eksempler på, at Danmark har måttet ty til særlovgivning, eller helt droppe forbud mod skadelig kemi pga. EU. Det gjaldt fx et forbud mod 4 ftalater i 2014, som måtte droppes igen til trods for at der er dokumentation for, at disse kemikalier faktuelt udgør en sundhedsrisiko. Til gengæld foreslår EU nu to år efter selv et forbud mod de samme ftalater. Et eksempel på, hvordan tingene kan rykke sig, når vi går foran.

En anden mangel er, at der endnu ikke er kommet krav til hormonforstyrrende stoffer. Disse stoffer anslås at koste EU 1.170 mia. pr. år pga. nedsættelse af bl.a. frugtbarhed og intelligens.

Den danske regering og Folketinget bør skubbe på i EU for at flere kemikalier med negative effekter udfaset på EU-plan. Forhandlingerne i EU går meget langsomt, men REACH giver dog en ramme at arbejde indenfor.

Lande som Danmark er nødt til at gå i front, hvis der skal tages ekstra skridt for at beskytte forbrugere imod uønsket kemi. Den danske befolkning er generelt veluddannede og oplyste. Danske forbrugere er derfor også særligt bevidste om uønsket kemi, og mange ønsker for så vidt muligt at undgå det. Det er nærmest umuligt som forbruger at gennemskue hvilke kemikalier, der har negative effekter.

Kemikalier er sjældent til at sanse, de har typisk meget svære navne at genkende, effekten kan være langsigtet, og så skal der bruges lang tid på at undersøge, hvilke der bør undgås. Det er derfor svært som forbruger at navigere uden om problematiske stoffer. Her bør regeringen og Folketinget gå i front og derigennem også lægge et pres på EU for at sikre forbrugerne i Danmark og resten af EU bedre. Det vil også være en fordel for danske producenter, da vi har fundet, at de mht. problemkemi gør det bedre end udenlandske.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >