Pejlemærker

35. FOA

I Danmark har vi en solidarisk dagpengeordning, der dækker ufaglærte og højtuddannede uanset deres risiko for arbejdsløshed. Ordningen trues af EU’s regler, som måske vil give arbejdsløse EU-borgere ret til at komme og få danske dagpenge. Det skal Folketinget arbejde for at forhindre.

Pejlemærke

35. FOA

I Danmark har vi en solidarisk dagpengeordning, der dækker ufaglærte og højtuddannede uanset deres risiko for arbejdsløshed. Ordningen trues af EU’s regler, som måske vil give arbejdsløse EU-borgere ret til at komme og få danske dagpenge. Det skal Folketinget arbejde for at forhindre.

Arbejdsmarked og velfærd efter dansk model

Danmark skal ikke have skattefinansiering af dagpengeret til hverken danske eller udenlandske lønmodtagere, der kun har haft stærkt underbetalt arbejde i Danmark.

Globaliseringen og arbejdskraftens frie bevægelighed er blevet de højtuddannede og velbjærgedes legeplads, mens langt de fleste almindelige danskere forbinder globaliseringen og arbejdskraftens frie bevægelighed ikke blot med muligheder, men også med risici og utryghed. Et væsentligt fokus for Danmarks EU-politik bør derfor være fastholdelse af den nationale selvbestemmelsesret over, hvordan vi skruer arbejdsmarkedet og velfærdsmodellen sammen og beskytter netop arbejdsmarkedet og velfærdsmodellen mod underminering.

Det bør være dansk EU-politik, at reguleringen af arbejdsmarkedet og velfærdsydelser finder sted i overensstemmelse med ”Den Danske Model” og de danske demokratiske traditioner. Det vil forudsætte, at dansk EU-politik forfølger et mål, hvor EU på den ene side har retten til at fastlægge grundlæggende beskyttelse af lønmodtagere mod diskrimination og forskelsbehandling, mens rettigheder på den anden side skabes gennem ”Den Danske Model”.

Sådan er det ikke altid. F. eks. har vi i EU været med til at hænge et Damoklessværd op over det danske dagpengesystem.
Det danske dagpengesystem bygger på et princip om, at alle borgere på det danske arbejdsmarked kan få ret til dagpenge for det samme forsikringsbidrag uanset ledighedsrisiko. Samme ret til dagpenge til den ufaglærte og den erfarne ingeniør. Kun ret til dagpenge til dem, der har haft en vis aktuel tilknytning til det almindelige danske arbejdsmarked med en vis mindsteindkomst svarende til de overenskomstmæssige mindstebetalinger.

Disse principper er truet af EU’s mere individualistisk baserede forsikringsprincipper, der siger, at den udenlandske
lønmodtager på lempelige vilkår skal kunne opnå fuld dansk dagpengeret på grundlag af arbejde i andre lande. Her forpligter de grundlæggende EU-principper de danske dagpengeregler til f.eks. at medregne den polske eller tyske arbejders arbejde i hjemlandet, inden de pågældende kom til Danmark. EU’s såkaldte ”sammenlægningsprincip” lægger op til, at en EU-borger kan komme til Danmark og allerede have optjent retten til dagpenge i et andet land og dermed slippe for vores krav om mindst 3 måneders arbejde i Danmark. Derfor har EU over flere omgange kritiseret
Danmark for, at denne regel stred mod EU-reglerne. Indtil videre er EU’s Damoklessværd heldigvis ikke faldet ned over hovedet på det danske dagpengesystem. Men faren lurer stadig.

Med arbejdsmarked og velfærd efter dansk model som pejlemærke for dansk EU-politik, bør Danmark arbejde for at demontere dette Damoklessværd over det danske dagpengesystem. Danmark skal sikres frihed til at udforme de danske dagpengeregler, så der en vis sammenhæng mellem arbejde i Danmark og de dagpengerettigheder, som vandrende arbejdskraft kan opnå. Danmark skal have frihed til at stille krav om en vis mængde indtægtsgivende dansk erhvervsarbejde med en vis mindsteindkomst svarende til de overenskomstmæssige mindstebetalinger som betingelse for at opnå dansk dagpengeret. Og det bør klart fremgå af fremtidens EU-principper og -regler om social sikring af vandrende arbejdstagere m.v.

Danmark giver ikke og bør heller ikke i fremtiden give skattefinansieret dagpengeret til lønmodtagere på grundlag af stærkt underbetalt arbejde. Uanset om det er danske eller udenlandske lønmodtagere. Det politiske valg bør EUreglerne understøtte – ikke undergrave.

Derfor bør det være et pejlemærke for Danmark at få EU-reglernes Damoklessværd over det danske dagpengesystem fjernet. Det danske Folketing, der i sin tid har været med til at hænge Damoklessværdet op, bør beslutte aktivt at arbejde for at få det fjernet igen.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >