Pejlemærker

24. Dyrenes Beskyttelse

En kvart milliard grise, kyllinger, kalve og heste transporteres rundt i Europa hvert år. Dyretransporter medfører stress, sult, tørst og skader. Danmark tillader halekupering og kastrering. Et dansk forbud vil skabe unfair konkurrence, argumenterer producenterne. Derfor bør vi have skrappe dyrevelfærdsregler i hele EU.

Pejlemærke

24. Dyrenes Beskyttelse

En kvart milliard grise, kyllinger, kalve og heste transporteres rundt i Europa hvert år. Dyretransporter medfører stress, sult, tørst og skader. Danmark tillader halekupering og kastrering. Et dansk forbud vil skabe unfair konkurrence, argumenterer producenterne. Derfor bør vi have skrappe dyrevelfærdsregler i hele EU.

Dyrevelfærd som et pejlemærke for Danmarks EU-politik

Dyrevelfærd er et tema, som fylder mere og mere i de danske mediers bevågenhed, på de danske politikeres dagsorden og ikke mindst i danskernes bevidsthed. Vi er som nation blevet mere bevidste om, at vi skal spise med omtanke for den verden, vi befinder os i, og vi skal behandle dyrene i vores hjem, i naturen og i landbruget ordentligt.

Men det er ikke kun nationalt, at dette tema fylder mere. Også på europæisk plan bliver der skabt bedre forhold for dyrene, og det seneste Eurobarometer viser, at 9 ud af 10 borgere i EU mener, det er vigtigt at etablere dyrevelfærdsstandarder, der anerkendes i hele verden. Det er dog de færreste, der i det daglige tænker over, at mange af de problemstillinger, som findes inden for dyrevelfærden, kun kan løses internationalt. Det skyldes, at vi lever i en global verden, og bl.a. at vi i EU har et indre marked, som tillader handel og afsætning af varer på tværs af landegrænser. Hvad der gælder af regler for god dyrevelfærd i ét land, er altså også nødt til at gælde i et andet. Derfor fortjener dyrevelfærd at være et europæisk pejlemærke.

Dyrenes Beskyttelse er i samarbejde med en lang række andre dyrevelfærdsorganisationer i Europa med til at skubbe til denne dagsorden gennem den fælles organisation Eurogroup for Animals. Vi arbejder for at påvirke den politiske agenda i Europa-Parlamentet og i Europa-Kommissionen. Vi ser det europæiske samarbejde som et vigtigt redskab til at opnå resultater, som de enkelte lande ikke ville kunne opnå. 

Stop for lange dyretransporter

Et af de seneste eksempler på en dagsorden, som kun kan løses internationalt, er problematikken omkring lange dyretransporter. Hvert år sender Danmark og resten af Europa en kvart milliard grise, kyllinger, køer, kalve og heste ud på lange opslidende dyretransporter. Dyrene udsættes for stress, sult, tørst og skader undervejs. De har voldsomme smerter og tusindvis giver op og dør, inden de når frem. I dag er der ingen fast grænse for, hvor længe dyr må transporteres.

Eurogroup for Animals kæmper for et forbud mod lange dyretransporter på tværs af hele Europa. Og det kan kun løses i et internationalt forum. De enkelte lande kan ikke selv kontrollere, hvad der sker med dyrene efter de har forladt landets grænser, ligesom de ikke ved, hvilke forhold dyrene har haft, inden de kom til landet. Det kan vi kun komme til livs ved et koordineret samarbejde om at kontrollere dyretransporter regelmæssigt og dele data på tværs af lande. 

Kastration og halekupering på dagsordenen

Ser vi fremad, vil en af de store dyrevelfærdsproblematikker, der kun kan løses internationalt, være lemlæstelser af svin. Mange millioner svin bliver hvert år tilpasset og tilskåret den europæiske svineproduktion – i fysisk forstand. Haler bliver kuperet rutinemæssigt, og smågrise bliver kastreret uden bedøvelse. Alene i Danmark drejer det sig om 30 millioner svin, der årligt får klippet halerne af og 15 millioner hangrise, der bliver kastreret. Branchen henviser til, at de frygter at blive udkonkurreret af udenlandsk svinekød, som kan produceres billigere, fordi det ikke lever op til krav om god dyrevelfærd. Og samtidig udkonkurrerer Danmark selv lande, som tager større hensyn til dyrene f.eks. ved ikke at halekupere. Det er åbenlyst, at der er behov for en fælles, europæisk løsning.

Dyrevelfærd som et europæisk pejlemærke

Dette er eksempler på to vigtige mærkesager om dyrevelfærd blandt mange sager, som bedst kan løses, hvis vi arbejder sammen med vores nabolande. Vi håber derfor, at vi kan finde opbakning i den danske befolkning, Folketinget og regeringen til, at dyrevelfærd bliver et af de pejlemærker, som Danmarks EU-politik skal styre efter.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >