Pejlemærker

23. DI

450.000 danske arbejdspladser, 650 mia. kr. i eksport. Så store gevinster er der for Danmark ved EU’s indre marked. Og gevinsterne vil være endnu større, hvis landene overholdt de fælles regler. Danmark bør derfor arbejde for, at alle landene følger de fælles regler.

Pejlemærke

23. DI

450.000 danske arbejdspladser, 650 mia. kr. i eksport. Så store gevinster er der for Danmark ved EU’s indre marked. Og gevinsterne vil være endnu større, hvis landene overholdt de fælles regler. Danmark bør derfor arbejde for, at alle landene følger de fælles regler.

EU skal sikre, at medlemsstaterne overholder de fælles EU-regler

Danske virksomheder skal kunne regne med, at andre EU-lande overholder fælles europæiske regler, så virksomhederne kan sælge deres produkter i alle EU-lande.

I det indre marked har virksomheder og borgere ret til at handle, arbejde, studere og rejse frit over landegrænserne. Det har EU-landene besluttet.

Desværre bliver reglerne ikke altid efterlevet.

Danske virksomheder oplever jævnligt forhindringer, når de vil eksportere varer til Tyskland, Sverige eller et af de andre lande i det indre marked.

Det betyder, at Danmark går glip af eksportkroner og nye jobs.

Forhindringerne kan f.eks. være et tysk krav om, at virksomheden tester sit produkt en ekstra gang i Tyskland, før det må sælges i Tyskland. Det kan også være et svensk krav om, at virksomheden ændrer sit produkt, før det må sælges i Sverige.

En dansk virksomhed kan møde den slags forhindringer, selv om dens produkter allerede er testet og fundet sikre i Danmark og bliver solgt lovligt her. Og dét er i strid med de regler, som EU-landene har indgået om det indre marked.

I praksis betyder det ofte, at virksomhederne eksporterer mindre – eller helt opgiver at gå ind i andre EU-lande, som de ellers frit burde kunne eksportere til. Det betyder, at Danmark går glip af eksportindtægter og arbejdspladser.

Hvis virksomheden vil klage, løber den panden mod en mur, fordi EU’s klagesystem ikke kan tage sig af klager over medlemslandenes særregler. Og en sag ved domstolene i et andet land er dyr og tager for lang tid for en virksomhed.

Danmark bør derfor arbejde for

  • at medlemsstaterne overholder de fælles EU-regler, som det indre marked bygger på, så danske virksomheder uden hindringer kan sælge deres produkter i alle lande.
  • at EU etablerer en hurtigtarbejdende klageinstans, hvor virksomheder kan få en hurtig vurdering af, om det er lovligt eller ulovligt, hvis et andet land har forhindret virksomheden i at sælge sit produkt i det pågældende land (Quick Assessment Procedure).

EU’s indre marked

  • Det indre marked består af de 28 EU-lande plus Norge, Liechtenstein og Island.
  • Det indre marked er verdens største frihandelszone med 20 millioner virksomheder og over 500 millioner forbrugere.
  • Det indre marked er danske virksomhedes vigtigste eksportmarked. Knap to tredjedele af de varer og serviceydelser, som danske virksomheder eksporterer, går til landene i det indre marked.
  • I 2015 eksporterede danske virksomheder for omtrent 650 mia. kr. til det indre marked.
  • Cirka 450.000 danske arbejdspladser er knyttet til den efterspørgsel, som kommer fra danske virksomheders kunder på det indre marked.
  • Europas BNP kunne øges med skønsmæssigt 183 mia. euro årligt, hvis EUlandene fjernede alle hindringer for virksomhedernes handel med varer på tværs af EU’s grænser.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >