Pejlemærker

13. DANVA

Vi er heldige i Danmark, fordi vi kan hente drikkevand op af undergrunden. Men mange steder er grundvandet forurenet med stoffer fra industri, landbrug eller boligområder. Danmark skal følge EU’s mål og sørge for at, den som forurener, også er den, som betaler.

Pejlemærke

13. DANVA

Vi er heldige i Danmark, fordi vi kan hente drikkevand op af undergrunden. Men mange steder er grundvandet forurenet med stoffer fra industri, landbrug eller boligområder. Danmark skal følge EU’s mål og sørge for at, den som forurener, også er den, som betaler.

EU’s langsigt­ede miljøpolitik skal fastholdes

I Danmark er vi så heldige, at vi kun behøver at bruge grundvand til vores drikkevand – men mange steder er vores grundvand forurenet med stoffer fra industri, landbrug eller boligområder, så flere hundrede af vore vandboringer er blevet lukket af organiske opløsningsmidler, pesticider og andre miljøfremmede stoffer

For DANVA er det derfor altafgørende, at EU’s langsigt­ede miljøpolitik fastholdes, således at beskyttelsen af vandmiljøet ikke slækkes, og at principperne om forure­neren betaler omfatter alle sektorer, så danskerne fre­mover kan regne med rent drikkevand til en acceptabel pris.

Vi skal tænke og handle langsigtet

Vandsektoren er i alt overvejende grad afhængig af lange tidshorisonter – vores drikkevand stammer fra grundvand, der som regel er dannet for 20 – 50 år eller længere siden – og den fysiske udbygning af vand-og spildevandsanlæg kræver massive og langsigtede investeringer.

"Vores grundvand er mindst 20 – 50 år gammelt, så det kræver langsigtet beskyttelse, hvis de store inves­teringer i vores vandforsyning ikke skal være spildt. I sidste ende er der kun forbrugerne til at betale, hvis vores grundvand ikke beskyttes".

Vi skal ikke betale for andres forurening

Miljøøkonomerne er ikke i tvivl om, hvilke forudsætninger der kræves for at opnå den samfundsøkonomiske billig­ste indsats mod et miljøproblem. Det er nemlig inddragelse af de økonomiske omkostninger, som en given aktivitet har for miljøet. Med andre ord skal prisen for en produktion eller aktivitet afspejle denne aktivitet. Dette kan opnås med en række økonomiske styringsinstrumenter, som f.eks. af­gifter eller omsættelige kvoter. DANVA finder det således urimeligt, hvis sikringen af vores grundvand og det øvrige vandmiljø skal finansieres af vandselskaberne og dermed deres kunder. Det er derfor vigtigt, at bestemmelserne om forureneren-betaler-princippet og anvendelse af økonomiske styringsinstrumenter tages i brug for at såvel samfund som forbruger kan få gavn af effektiv og billig beskyttelse af vand­miljøet.

Vi skal opfylde målene

En række centrale EU-direktiver søger at sikre, at miljøet og herunder vandmiljøet opnår god tilstand. For DANVA er det afgørende, at vores vandmiljø sikres mod fremtidig foruren­ing, og at forurenede vandforekomster igen bliver rene. For at opnå dette er vi nødt til at fastholde dels de langsigt­ede mål, dels en konstant indsats gennem årene. Hvis der slækkes på disse indsatser risikerer vi, at vi ikke når de nødvendige målsætninger, og at det i længden bliver for dyrt for samfundet.

"Vores kunder må i dag betale for forureningen af vores drikkevand – det er ikke rimeligt! Vi støtter derfor EU’s mål om indførelse af forureneren-betal­er-princippet – det er også den billigste og effek­tiveste måde at beskytte vores miljø".

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >