Pejlemærker

29. Danske Universiteter

Danmark står over for mange udfordringer, som både hænger sammen og krydser landegrænser. De store udfordringer for de europæiske lande løses bedst ved samarbejde mellem landene og deres videnmiljøer. Forsknings- og uddannelsessamarbejdet i EU bør derfor fortsat styrkes.

Pejlemærke

29. Danske Universiteter

Danmark står over for mange udfordringer, som både hænger sammen og krydser landegrænser. De store udfordringer for de europæiske lande løses bedst ved samarbejde mellem landene og deres videnmiljøer. Forsknings- og uddannelsessamarbejdet i EU bør derfor fortsat styrkes.

Forsknings- og uddannelsessamarbejdet i EU bør fortsat styrkes

Danske Universiteter ønsker at fremhæve EU’s oprindelige formål som fredsbevarende projekt, der skal fremme samarbejde og udveksling inden for Europa. Fredelig sameksistens og samarbejde med Danmarks nabolande er helt afgørende for landets udvikling på både kort og langt sigt. Forskning og uddannelse er meget vigtige områder i EU-samarbejdet, der bidrager til positiv sameksistens og styrkelse af de europæiske landes globale konkurrencekraft .

Det er i sig selv en stor fordel for universiteterne at kunne indgå i det europæiske samarbejde på uddannelses- og forskningsområdet. Det har værdi for kvaliteten af den viden, der udvikles af universiteternes forskere, og som viderebringes til det danske samfund, og for de kandidater universiteterne uddanner til arbejdsmarkedet.

Anvendelse af ny viden og dygtige kandidater med internationalt udsyn styrker Danmarks konkurrenceevne i en stadig mere globaliseret verden. Dette understøttes af EU’s store forsknings- og uddannelsesprogrammer (Horizon og Erasmus +) og af fri bevægelighed for forskere og studerende både internt i EU og mellem nære, stærke samarbejdspartnere i forskningsverdenen, herunder Schweiz og Storbritannien.

Forsknings- og uddannelsessamarbejdet i EU bør derfor fortsat styrkes, og det er en investering, der kommer mange gange igen. Danmark bør desuden arbejde for at udnyttelsen af midler i rammeprogrammerne gøres mere effektiv og bureaukratisk forenkles mest muligt.

Nogle af de største udfordringer for det danske samfund udgøres af tværgående problemstillinger eksempelvis vedrørende klima, energi, demografisk udvikling og migration, som ikke kan løses af et enkelt land. Derfor skal der satses på fælles løsninger og styrket engagement i internationale samarbejde. Fremtidens store udfordringer for de europæiske lande løses bedst ved samarbejde mellem landene og deres videnmiljøer.


Med venlig hilsen
Rektor Anders Bjarklev
Talsmand for Danske Universiteter

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >