Pejlemærker

14. Danske Speditører

Danske vognmænd bebyrdes med nationale særregler: krav om forhåndsanmeldelser, samarbejdsaftaler med lokale firmaer eller mindsteløn. Det begrænser den frie bevægelighed for arbejdskraft og varer. Produkterne bliver dyrere, og vi bliver alle fattigere. Særregler skal bekæmpes eller om nødvendigt erstattes af fælles EU-regler.

Pejlemærke

14. Danske Speditører

Danske vognmænd bebyrdes med nationale særregler: krav om forhåndsanmeldelser, samarbejdsaftaler med lokale firmaer eller mindsteløn. Det begrænser den frie bevægelighed for arbejdskraft og varer. Produkterne bliver dyrere, og vi bliver alle fattigere. Særregler skal bekæmpes eller om nødvendigt erstattes af fælles EU-regler.

Nationale særregler om løn begrænser arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed - og de skal derfor bekæmpes og evt. erstattes af fælles EU-retningslinjer.

For Danske Speditører er det vigtigt, at medlemslande i EU ikke indfører nationale særordninger, der begrænser eller forhindrer arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed i EU. Inden for få år har vi oplevet Tyskland, Frankrig og Italien indføre nationale regler om minimumsløn for bl.a. udenlandske vognmænds godskørsel. Det betyder, at når f.eks. udenlandske vognmænd skal køre gods ind og ud af de pågældende lande (internationale transporter) og fragte gods internt i de pågældende lande (cabotagekørsel), bliver udenlandske vognmænd pålagt en række ikke ubetydelige byrder.

Således skal eksempelvis danske vognmandsvirksomheder, der vil udføre cabotagekørsel i Italien, senest kl. 24 døgnet inden kørslens påbegyndelse, indsende en forhåndsanmeldelse til de italienske myndigheder. Danske vognmandsvirksomheder, der vil fragte gods i Frankrig og Italien, skal desuden have en lokal samarbejdspartner hos hvem de danske vognmandsvirksomheder skal have forskellige former for dokumentation liggende, sådan at de to landes myndigheder kan udføre kontrol hér.

Særlig den italienske regel om forhåndsanmeldelse senest kl. 24 døgnet inden kørslens begyndelse er bøvlet. Efter vores opfattelse ligner reglen et de facto-forbud mod cabotagekørsel, fordi cabotagekørsel som udgangspunkt er noget spontant.

EU-kommissionen har allerede på nuværende tidspunkt kastet et kritisk øje på såvel den tyske som den franske mindsteløn, som efter kommissionens opfattelse er i strid med EU-retten. Danske Speditører ønsker, at den danske folkehøring støtter op om EU-kommissionens linje på dette punkt for at sikre varernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. Det vil ubetinget være godt for alle – også for dansk erhvervsliv.

Skulle der være behov for at regulere udenlandske transportarbejderes løn i den periode, de udfører transporter andre EU-lande – og det er jo i høj grad en politisk og ideologisk sag - vil vi kraftigt anbefale, at det gøres i form af fælles EU-retningslinjer, som bliver besluttet og implementeret i den rette fællesskabsånd.


Med venlig hilsen
Martin Aabak

Administrerende direktør Danske Speditører

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >