Pejlemærker

19. Dansk Erhverv

Private virksomheder løser mange offentlige opgaver. Hvert år udbyder EU-landene opgaver for i alt 14.500 mia. kr. Danmark skal arbejde for, at alle europæiske virksomheder har lige adgang til de offentlige udbud. Det kan løfte vækst og beskæftigelse i Danmark og spare skatteborgerne i hele EU for mange penge.

Pejlemærke

19. Dansk Erhverv

Private virksomheder løser mange offentlige opgaver. Hvert år udbyder EU-landene opgaver for i alt 14.500 mia. kr. Danmark skal arbejde for, at alle europæiske virksomheder har lige adgang til de offentlige udbud. Det kan løfte vækst og beskæftigelse i Danmark og spare skatteborgerne i hele EU for mange penge.

Et velfungerende indre marked for offentlige udbud

EU’s indre marked for offentlige udbud er enormt og en stor mulighed for danske virksomheder. I 2014 beløb det sig til 14.500 mia. kr., selv uden at forsvar og forsyningsvirksomhed er taget med i beregningen.

EU’s fælles regler for udbud og den tilhørende klageinstans sikrer, at danske virksomheder har lige adgang til at konkurrere om offentlige kontrakter i hele EU. Helt grundlæggende betyder adgang til det indre marked, at de danske virksomheder har mulighed for at sælge og udvikle produkter og services til 500 millioner europæere i stedet for 5 millioner danskere og dermed kan Danmark vokse og forblive konkurrencedygtigt, hvilket skaber vækst og beskæftigelse.

Et større marked betyder, at produkter og services kan laves i større mængder og dermed mere effektivt, så det offentlige  - og i sidste ende skatteborgerne - får bedre priser. EU’s indre marked for offentlige udbud sørger derfor for, at de europæiske skatteborgeres penge bliver brugt på den mest effektive måde. For eksempel har Kommissionen beregnet, at fælles regler for e-udbud alene vil kunne spare de europæiske skatteborgerne for mellem 5-20 pct. af udbudsomkostningerne svarende til minimum 100 mia. euro.

Danske virksomheder har styrkepositioner inden for eksempelvis velfærdsteknologi og offentlig digitalisering. Mange af disse styrkepositioner er skabt via offentlige-private samarbejder. EU’s fælles regler for udbud åbner op for, at der kan laves lignende samarbejder mellem danske virksomheder og offentlige myndigheder i andre lande, og dermed kan man øge eksporten. På andre områder har andre EU-landes virksomheder styrkepositioner, som danske offentlige myndigheder vil kunne drage fordel af og dermed sikre bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor.

Dansk Erhverv mener, at det skal være en prioritet for Danmark at sikre fri og lige adgang for alle europæiske virksomheder til at byde på offentlige udbud i hele EU. Heri ligger et stort potentiale både for danske virksomheders eksport og den offentlige sektors effektivitet og omkostningsniveau.

I sidste ende vil et velfungerende indre marked for offentlige udbud føre til vækst og beskæftigelse i Danmark og mere effektiv brug af skatteborgernes penge.

Et velfungerende indre marked for offentlige udbud bør derfor være et pejlemærke for Danmarks fremtid i EU-samarbejdet.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >