Pejlemærker

11. Dansk Energi

EU er dybt afhængig af energi fra f.eks. Rusland. Den afhængighed skal vi bryde, og derfor skal vi bruge mindre energi i vores boliger og biler. Vi skal hæve priser for udledning af CO2, og vi skal skabe et indre marked, som transporterer energi effektivt og billigt.

Pejlemærke

11. Dansk Energi

EU er dybt afhængig af energi fra f.eks. Rusland. Den afhængighed skal vi bryde, og derfor skal vi bruge mindre energi i vores boliger og biler. Vi skal hæve priser for udledning af CO2, og vi skal skabe et indre marked, som transporterer energi effektivt og billigt.

EU skal gøre Europa mindre afhængig af importeret energi – det kan de enkelte lande ikke alene

Europa er i dag dybt afhængige af importeret energi. EU's medlemsstater importerer hver dag energi for over 8 mia. kroner. Vi importerer knap 90 pct. af vores olie, over 65 pct. af vores gas og over 40 pct. af vores kul.

Traditionelt har Danmark været selvforsynende med energi på grund af vores olie og gasforekomster i Nordsøen. Men produktionen i Nordsøen er faldende, og i 2013 producerede vi for første gang siden 1997 mindre energi, end vi importerede. Det er en udfordring for såvel vores økonomi som vores sikkerhed.

Udfordringen er endnu større i andre dele af Europa. For eksempel importerer seks EU-lande 100 pct. af deres gas fra Rusland. Men den store afhængighed er også et problem for Europa som helhed. Den store energiimport betyder, at der hvert år sendes milliarder af kroner ud af EU. Det betyder også, at Europa som region er sårbar i sikkerhedspolitiske kriser. Det er set flere gange, at Rusland har lukket for gashanen til Ukraine, og at det har haft konsekvenser for gassystemet langt ind i Europa.

Løsningen er at producere mere energi i Europa og bruge den mere effektivt gennem øget investeringer i vedvarende energi og energibesparelser. Men en sådan overordnet omstilling kan kun ske gennem EU. Hvis de enkelte lande gør det alene, vil det være ineffektivt, dyrt og udfordre de enkelte landes konkurrenceevne. Derfor er det et oplagt område, hvor EU bør spille en større rolle.

I Danmark går vi desuden glip af arbejdspladser, når energien produceres udenfor EU. Danmark er førende inden for teknologier, der kan begrænse Europas energiimport. Det gælder vindenergi, der kan øge energiproduktionen i Europa (f.eks. Vestas, Siemens Wind Power og DONG Energy). Det gælder intelligente forbrugsløsninger, der kan reducere vores energiforbrug, (f.eks. Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux).

Med andre ord er der mindst tre gode grunde til, at EU skal spille en større rolle i udbygningen af Europas energiproduktion

  • Det vil øge energiforsyningssikkerheden i både Danmark og resten af Europa.
  • Det vil skabe efterspørgsel på produkter og løsninger, som Danmark er verdensførende indenfor.
  • Det vil betyde, at vi kan reducere den milliardstore regning, som EU landene og dermed os alle sammen hver dag betaler for importeret energi

Konkret bør det være en dansk prioritet, at EU:

  • Sikrer en højere pris på CO2-udledning, og støtter målrettede tiltag, der sikrer flere investeringer i vedvarende energi, så en større del af den energi, vi bruger, produceres i Europa.
  • Fremmer energieffektiviseringer i bygninger og transport, så den grønne el i større grad anvendes i disse sektorer.
  • Etablerer et reelt indre marked for energi, så el kan handles frit over grænser, og dermed gøres billigere for forbrugerne.
  • Udbygger energi infrastruktur, så der er et solidt fundament til at bære de ændringer, som en grøn omstilling vil betyde for energisystemet. 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >