Pejlemærker

30. Dansk Byggeri

Danmark er et foregangsland, når det gælder grønne energiløsninger. Danske virksomheder er afhængige af, at vi har en stærk samhandel med andre lande – ikke mindst i EU. Danmark skal arbejde for, at stærke fælles regler efterleves og håndhæves i alle medlemslande.

Pejlemærke

30. Dansk Byggeri

Danmark er et foregangsland, når det gælder grønne energiløsninger. Danske virksomheder er afhængige af, at vi har en stærk samhandel med andre lande – ikke mindst i EU. Danmark skal arbejde for, at stærke fælles regler efterleves og håndhæves i alle medlemslande.

Danske virksomheder og væksten i Danmark er afhængig af, at vi har en stærk samhandel med andre lande

EU’s indre marked gør det lettere for danske virksomheder at arbejde og sælge varer i udlandet. Samtidig sikrer det vækst, velstand og velfærd hjemme i Danmark.

Knap 11.000 nye jobs blev skabt i byggebranchen fra 2010-2014 på grund af byggeeksporten. Det svarer til 5 pct. af alle de arbejdspladser, som blev skabt i løbet af de fire år. Danske bygge- og anlægsvirksomheders eksport af varer og arbejdsopgaver er i samme periode steget fra knap 52 mia. kr. til 60 mia. kr. Det er en stigning på næsten 15 pct. En del af stigningen skyldes, at der oven på finanskrisen igen er ved at komme gang i Europa. Det gør også en forskel, at medlemsstaterne – herunder Danmark – spiller en aktiv rolle for at gøre det nemmere for virksomhederne inden for EU’s indre marked at samarbejde og handle med hinanden.

Det nyder danske byggevirksomheder godt af, da langt størstedelen af deres eksport går til lande, der ligesom Danmark er en del af EU’s indre marked. Når der er fælles regler for f.eks. udstationering af medarbejdere, standardkrav til varer og toldfrihed, så har det flere fordele for danske virksomheder. F.eks. er det lettere:

- At arbejde og starte virksomhed i udlandet

- At eksportere danske varer

- For danske virksomheder at sende medarbejdere afsted på opgaver i udlandet

EU giver virksomheder i små lande bedre muligheder

Med Danmarks beskedne størrelse og få store infrastrukturprojekter har det stor betydning for virksomhederne, at de kan arbejde i udlandet. Hvis ikke det var muligt, ville de få svært ved at vedligeholde deres ekspertise på netop deres område, som er forudsætningen for, at de er blandt de dygtigste i Europa og resten af verden til blandt andet at bygge broer, havneanlæg eller tunneller.

F.eks. skulle de virksomheder, som bød på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, dokumentere erfaringer med lignende projekter. Da der ikke har været et lignende projekt i Danmark siden Øresundsforbindelsen, der åbnede i 2000, ville der for danske virksomheders vedkommende være tale om ”rustne” erfaringer, fordi de medarbejdere, der for 15 år siden var med til at bygge Øresundsforbindelsen, med stor sandsynlighed har forladt virksomheden og taget deres erfaringer med over i et nyt job eller på pension. Store byggeprojekter i udlandet har derfor givet danske virksomheder mulighed for at vedligeholde deres kompetencer og få nye referencer, som giver dem mulighed for at vinde endnu flere opgaver i fremtiden. Samtidig er kravene til både økonomisk sikkerhed og kompetencer så store, at en dansk virksomhed sjældent vil kunne klare opgaven alene. Selv om vi er kommet langt i udviklingen af EU's Indre Marked, er vi ikke færdige endnu. Det er en løbende proces, hvor de fælles regler hele tiden skal tilpasses det, der sker i Europa og resten af verden.

Danske virksomheder og væksten i Danmark er afhængig af, at vi har en stærk samhandel med andre lande – ikke mindst i EU. Derfor er det vigtigt, at vi har fælles regler, der efterleves og håndhæves i alle medlemslande. Vi mener, at der er behov for at sikre, at de fælles spilleregler håndhæves på tværs af EU's medlemslande, så andre landes virksomheder skal overholde de samme regler, som danske virksomheder

Hvis det indre marked ikke fungerer, bliver især små lande som Danmark, der er afhængige af eksport, hårdt ramt.

EU’s klima- og energikrav gavner naturen og danske virksomheder

Danmark er et foregangsland, når det gælder f.eks. vindmøller, isolering af huse, energirigtige vinduer og andre grønne energiløsninger. Den fælles klima- og energipolitik i EU forsøger at stoppe energispild og global opvarmning, men åbner også døren for danske virksomheder, der vil eksportere netop energiløsninger til andre europæiske lande

Da EU besluttede at reducere udledningen af drivhusgasser og lavede fælles regler for, hvor meget strøm og varme der skal bruges og komme fra vind, biomasse og andre vedvarende energikilder, åbnede der sig et marked for de mange danske virksomheder, som netop har specialiseret sig i vedvarende energi, isolering, energieffektivitet osv. 

EU’s mangeårige arbejde med at få vedtaget en international forpligtende klimaaftale skubber til andre mindre grønne lande og sikrer, at alle arbejder mod et fælles mål: At undgå at udledningen af drivhusgasser får den globale opvarmning og dermed også verdenshavene til at stige. Danmark kan ikke løse klimaudfordringen alene, men i EU kan vi i fællesskab skubbe andre lande i en mere grøn retning.

Danmark har længe været langt fremme i forhold til energieffektivisering og vedvarende energiløsninger. Vi var f.eks. blandt de første i verden, som stillede krav til, hvor meget isolering, der skal være i huse. Det er en af grundene til, at danske virksomheder er gode til at lave energieffektive byggematerialer og renovere bygninger med særligt øje for, hvordan man sparer på energi. Det er produkter, teknologi og knowhow som bl.a. på grund af EU’s klimakrav efterspørges i mange andre europæiske lande, netop fordi EU efter dansk forbillede for eksempel har vedtaget fælles energikrav til bygninger.

EU’s ambitioner på klimaområdet gavner både miljøet og åbner også et vindue for danske virksomheders muligheder for at eksportere energieffektive løsninger.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >