Pejlemærker

31. 3F Transport

Chauffører fra Østeuropa har ofte dårlige arbejds- og levevilkår. I EU forhandler man nu om regler for udstationerede arbejdstagere og godstransport. Danmark skal arbejde for, at transportarbejdere får lige løn for lige arbejde. I Danmark skal vi også vedtage regler mod social dumping.

Pejlemærke

31. 3F Transport

Chauffører fra Østeuropa har ofte dårlige arbejds- og levevilkår. I EU forhandler man nu om regler for udstationerede arbejdstagere og godstransport. Danmark skal arbejde for, at transportarbejdere får lige løn for lige arbejde. I Danmark skal vi også vedtage regler mod social dumping.

Europæisk transport skal hjælpes op af grøften

Hver dag krydser over 4.000 udenlandske lastbiler grænserne ind og ud af Danmark. I stigende grad med bulgarske, rumænske og makedonske chauffører bag rattet. Det viser vognmandsorganisation ITD’s løbende grænsetællinger. Samtidig har østeuropæiske lastbiler og chauffører gang på gang ryddet forsider og sendetid i tv: med negative overskrifter om brud på regler og beskrivelser af dårlige arbejds- og levevilkår og ringe lønninger. I efteråret 2015 dokumenterede 3F Transport, DTL – Danske Vognmænd og COWI arbejds- og levevilkårene blandt makedonske, bulgarske og rumænske chauffører, der kører, arbejder og lever deres arbejdsliv i Danmark og de øvrige lande i Nordvesteuropa. Blandt andet:

- Chaufførerne tjener 11.000 kr. om måneden i gennemsnit. Det er mellem en tredjedel og halvdelen af, hvad deres danske, svenske og tyske kolleger tjener.

- Chaufførerne arbejder og bor i lastbilerne i 7 uger i gennemsnit. Det er brud på intentionerne i EU’s regler om ugehvil, der beskriver, at chauffører ikke skal bruge lastbilen som opholdssted, når han/hun holder weekend, og det afspejler et stort socialt problem i form af ensomhed og afsavn i forhold til familieliv.

- De udenlandske chauffører og lastbiler arbejder og kører udelukkende i Danmark og de øvrige lande i Nordvesteuropa. Lastbiler og chauffører kører aldrig i deres egne hjemlande eller registreringslande.

- De udenlandske chauffører presses hyppigt til at bryde regler og love: For eksempel reglerne om kørehvile-tid og reglerne om cabotagekørsel.

Hovedkonklusionen i rapporten "Sideveje" i Dansk Transport: Rumænske, bulgarske og makedonske chauffører arbejder i realiteten som udstationerede i Nordvesteuropa og lønnes efter niveauet i hjemlandet. Det sker i stærk modstrid med EU’s bærende principper om lige løn for lige arbejde på samme sted, som EU Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, adresserede i sin “State of the Union” tale i 2015: ”I am convinced that Europe will succeed only when its economy is both strong and fair. I am taking concerns about potential cases of abuse and risks of social dumping very serious. Same work at the same place should be remunerated in the same manner."

3F er helt enig med EU’s kommissionsformand. Problemerne skal løses, så Europas transportsektor sikres fair konkurrence, lige løn for lige arbejde og social sikring. Men der findes ikke kun en enkelt løsning på nationalt eller EU-plan. Derfor bør Danmark arbejde proaktivt både med egne regler og i forhold til de kommende og helt nødvendige ændringer af EU’s regelsæt for godstransport (vejpakken) og EU’s regler for håndhævelse og for udstationering af arbejdskraft. De nuværende regelsæt lider under klare svagheder, fordi der mangler hensyn til transportsektorens grænseoverskridende karakter og i forhold til håndhævelse i form af kontrol og sanktioner, både nationalt og på EU-plan.

3F Transport ønsker en forstærket dialog om løsninger både i Danmark, mellem EU’s lande og i forhold til EU’s institutioner. Det haster. I disse år har Danmark, Frankrig, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Holland og Belgien iværksat mange nationale tiltag for at modvirke social dumping i transportbranchen. Udviklingen forstærkes, hvis der ikke findes fælles løsninger.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >