Fakta

Hvor stor en del af dansk lovgivning stammer fra EU?

De seneste tal fra Justitsministeriet, der stammer fra 2011, viser, at 11.25 pct. af den danske lovgivning fra perioden 2001-2010 stammer direkte eller indirekte fra EU-regulering.

Pejlemærke

Hvor stor en del af dansk lovgivning stammer fra EU?

De seneste tal fra Justitsministeriet, der stammer fra 2011, viser, at 11.25 pct. af den danske lovgivning fra perioden 2001-2010 stammer direkte eller indirekte fra EU-regulering.

Dette spørgsmål er rigtig svært at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvilke præmisser der ligger bag sådan en opgørelse. Allievel er der gennem de seneste ti år udfoldet betydelige bestræbelser på at opgøre tallet både fra ministerier og forskere.

De seneste tal fra Justitsministeriet, der stammer fra 2011, viser, at 11.25 pct. af den danske lovgivning fra perioden 2001-2010 stammer direkte eller indirekte fra EU-regulering. Tallene er opgjort over det samlede antal love vedtaget i perioden.

En tilsvarende opgørelse udarbejdet af Kelstrup, Martinsen og Win i 2012 når frem til en højere EU-påvirkning. Den viser, at 26 pct. af alle lovforslag fra 1997-2011 havde en henvisning til EU, hvilket afviger betydeligt fra Justitsministeriets opgørelse.

Det er dog vigtigt at forstå, at begge opgørelser kun viser en del af det samlede billede. For det første er en stor del af EU-reglerne slet ikke taget med. Det gælder de EU-regler, som f.eks. forordninger, der finder direkte anvendelse i medlemslandene. Disse regler gælder direkte for borgere og virksomheder uden først at skulle vedtages som nationale regler.

Det det andet skelnes der mellem betydningen af de enkelte regler. En kompliceret lov om f.eks. landbrugsstøtte tæller lige så meget som en teknisk tilgang af f.eks., standarder for bildæk. Opgørelserne kan derfor kun bruges til at sige noget om, hvor mange stykker lovgivning EU-påvirker, men ikke, hvor meget politisk indhold EU har indflydelse på i den samlede danske lovgivning.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af folkehøring.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >